Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1215 - Algoritmes i Estructures de Dades

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

50%

Exàmen

50%

Criteris de superació

L'avaluació contínua comporta que durant el període de classes es realitzaran dos o més exàmens parcials en els quals es plantejaran exercicis per a valorar l'assimilació dels continguts teòrics i pràctics fins a aquest moment. L'examen final tindrà les mateixes característiques i inclourà el contingut complet del curs.

Tant els exàmens parcials com l'examen final s'han de realitzar individualment i per escrit, sense consultar cap tipus de material.

L'estudiantat podrà utilitzar els seus resultats d'avaluació contínua per a millorar, si escau, el procés educatiu fins a l'examen final. Per això, en cadascuna de les convocatòries del curs es calcularà la nota final com NF = max(0,5 NEF + 0,5 NEP, NEF) sent NEF la nota de l'examen final i NEP la nota mitjana dels exàmens parcials. Per a aprovar l'assignatura serà necessari i suficient obtenir una nota final NF igual o superior a cinc i presentar-se a l'examen final, no s'exigirà una nota mínima en cada part.

Constarà en actes com a presentat en cada convocatòria l'estudiantat que s'haja presentat a l'examen final corresponent.