Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1214 - Consoles i Dispositius de Videojocs

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Competències

IB04 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

IB05 - Coneixement de l’estructura, organització, funcionament i interconnexió dels sistemes informàtics, els fonaments de la seua programació, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Resultats d'aprenentatge

IB05 - Explicar els components bàsics de les diferents plataformes de videojocs.

IB05 - Explicar els components bàsics de les diferents plataformes de dispositius mòbils.

IB05 - Conèixer el funcionament bàsic dels principals dispositius/perifèrics d’entrada/eixida.

IB04 - Conèixer la funció del sistema operatiu i els paquets de desenvolupament per a dispositius mòbils i plataformes de videojocs.