Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1213 - Empreses de Videojocs

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

El plantejament bàsic de l'aspecte didàctic del programa es basa en una participació activa de l'estudiantat en les classes impartides pel professorat, basada en els avantatges de l'aprenentatge cooperatiu.

L'enfocament general de la metodologia pedagògica en les classes teòriques es basarà en la lliçó magistral participativa. El professorat detallarà els objectius de la sessió i exposarà els conceptes clau del tema, amb exemples i qüestions. La sessió es tancarà amb un recull del que s'ha vist i la resolució dels dubtes suscitats. Les transparències utilitzades pel professorat estaran disponibles en la pàgina web de l'assignatura.

A les classes pràctiques es realitzarà el desenvolupament de casos pràctics basats en empreses espanyoles i altres de caràcter internacional. Els casos pràctics corresponents al primer bloc de l'assignatura es resoldran a títol individual per part de l'alumnat. En aquestes sessions pràctiques es proposarà un cas, en el qual hauran de resoldre les qüestions associades a aquest i lliurar-lo al professor o professora corresponent en finalitzar la sessió. Respecte al cas pràctic corresponent al segon bloc de l'assignatura i que consisteix en l'elaboració d'un pla de màrqueting, aquest es realitzarà en grups de quatre persones que hauran estat prèviament establerts. A cada sessió es realitzarà una o diverses fases de l'esmentat pla, que seran remeses al professor o professora en finalitzar la sessió per part d'un o una representant del grup. A més, es dedicaran sessions a la presentació dels plans de màrqueting i altres en les quals es faran tutoritzacions de grups. És convenient que l'estudiantat consulte amb el professorat de pràctiques per a que aquest l'oriente no només amb el treball, també amb la marxa del curs o amb la bibliografia requerida.

Tots els casos pràctics de l'assignatura es realitzaran durant la sessió de classe pràctica dedicada a aquests i l'alumne o alumna, o representant del grup, si escau, haurà de presentar aquest treball al professorat corresponent abans de finalitzar la sessió. Aquell alumne o alumna que, sense un motiu correctament justificat, no acudisca a aquesta sessió, tindrà una classificació de no presentat a la pràctica, tot i que, en el cas del treball en grup, el seu grup haja presentat el treball corresponent a la sessió.

Aprofitant les noves tecnologies, s'utilitzarà el web de l'Aula Virtual (http://www.aulavirtual.uji.es/), com a element integrador de totes les activitats que els equips han de realitzar, que s'enviaran per correu electrònic al professor o professora de teoria o de pràctica corresponent.