VJ1210 - Tecnologia de Computadors

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

1 - Teoria de circuits

2 - Dispositius basats en semiconductors

3 - Dispositius electrònics analògics i digitals

4 - Dispositius fotònics

5 - Elements del computador

6 - Funcionament del processador

7 - Condicionals

8 - Subrutines

9 - Jerarquia de memòria