SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Ensenyaments teòrics

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E04 - Capacitat per al disseny i la creació d’elements gràfics.

IB04 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

Resultats d'aprenentatge

E04, IB04 - Usar aplicacions de dibuix vectorial, tractament d’imatges i animació 2D.

E04, IB04 - Explicar els principis que permeten la definició d’elements gràfics bidimensionals.

E04, IB04 - Analitzar les característiques tècniques de les eines de disseny 2D.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16