Temari

Temari

1.1. La indústria del videojoc 

1.2. Anàlsis de jocs 

1.3. La narrativa dels videojocs

1.4. L'impacte social dels videojocs