SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Metodologia

Metodologia didàctica

El curs consta d’una sèrie de sessions teoricopràctiques que inclouen ensenyaments teòrics i pràctics.

L’estudiantat durà a terme diferents tipus d’activitats individuals i en grup al llarg del semestre. 

S’espera que l’estudiantat treballe en classe i de manera autònoma, que prepare els materials del curs per a cada sessió i que tinga actualitzat els treballs. 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16