SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

VJ1202 - Informàtica Bàsica (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

60%

Exàmen

40%

Criteris de superació

L'assignatura s'avaluarà mitjançant dues parts:

  • Avaluació continuada 60%
  • Examen: 40%

Serà necessari obtenir un mínim de 5 en cadascuna de les parts per superar l'assignatura.

Les normes d'avaluació en la segona convocatòria són les mateixes que en la primera.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16