AG1023 - Fonaments d'Hidràulica i Maquinària

Curs 3 - Semestre 1

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.

21

juny

2022

2a ordinària (Juny-Juliol)

Teoria

horari aula
09:00-13:00

TD1016AA