Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

T.1  ALIMENTS GANADERS

 - Cereals: grans i subproductes.

- Polpes, arrels i tubercles.

- Coques oleaginoses.  Lleguminoses gra.

- Suplements i subproductes diversos.

- Praderies naturals i de sembra.

- Farratges naturals i arbustius.

- Fencs i ensitjats.


T.2 PROCESSOS DIGESTIUS. CREIXEMENT

- Anatomo – fisiologia digestiva en monogàstrics.

- Anatomo – fisiologia digestiva en remugants.

- Regulació de la ingesta.

 

T3.  ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓ

- Digestibilitat de l'aliment.

- Valoració energètica dels aliments.       

- Valoració proteíca dels aliments.

- Necessitats energètiques i nitrogenades de manteniment i producció.

- Necessitats en minerals, vitamines i aigua.

-  Aditius, tipus i repercussions.

-  Factors antinutritius.

    

T. 4 REPRODUCCIÓ

- Anatomia reproductiva en femelles.

- Anatomia reproductiva en mascles.

- Fisiología reproductiva:

- Cicle estral. Anestros.

- Fertilitat. Detecció de zels.

- Sincronització de zels

- Cubrició/Inseminació artificial

- Diagnòstic de gestació

- Fisiologia de la gestació

- Fisiologia de la lactació 

 

T.5 CRIA I PRODUCCIÓ DE LES DIFERENTS ESPÈCIES.  MILLORA GENÈTICA

- Producció d'aus.

- Producció de porcs.

- Producció de boví.

- Producció de petits remugants.

- Producció d'espècies menors.

- Millora genètica:

- Herència poligènica.

- Heretabilitat de caràcters.

- Millora per selecció.

- Endogàmia. Vigor híbrid.

 

T.6 ALLOTJAMENTS RAMADERS. BIOSEGURETAT.

- Allotjaments per a aus.

- Allotjaments per a porcs.

- Allotjaments per a boví.

- Allotjaments per a petits remugants.

- Allotjaments en ramaderia ecològica. 

- Bioseguretat.


PRÀCTIQUES

- Reconeixement de matèries primes mitjançant microscopia

Reconeixement de les principals matèries primes utilitzades en la fabricació de pinsos de forma original i molturades. Reconeixement d'aquestes matèries primeres en barreges d'ingredients.

- Anatomia porcina i ovina

Dissecció i estudi de diversos òrgans: aparell digestiu i sistema cardiovascular. Reconeixement de les estructures implicades en la digestió, aparell circulatori i respiratori.

- Valoració seminal en caprí

Recompte i valoració de la motilitat i altres paràmetres indicadors de qualitat seminal. Càlculs per a fabricar dosis seminals.

PROBLEMES

- Càlculs de la composició química de les matèries primes

- Càlcul de la digestibilitat dels nutrients i necessitats nutricionals

- Allotjaments