SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1059 - Arquitectura de Sistemes Informatitzats

Curs 4 - Semestre 1

Professorat i llengües docents

Grup A
TEORIA
PROBLEMES
Manuel Francisco Dolz Zaragozá

Manuel Francisco Dolz Zaragozá

Valencià: PROBLEMES 1

Tutories
LABORATORI
Jose Ignacio Mestre Miravet

Jose Ignacio Mestre Miravet

Castellà: LABORATORI 2

Tutories
Manuel Francisco Dolz Zaragozá

Manuel Francisco Dolz Zaragozá

Valencià: LABORATORI 1

Tutories
SEMINARI
Manuel Francisco Dolz Zaragozá

Manuel Francisco Dolz Zaragozá

Valencià: SEMINARI 1,2

Tutories
AVALUACIÓ