SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1058 - Programari de Sistemes i de Comunicacions

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

32 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

IIC04 - Capacitat de dissenyar i implementar programari de sistema i de comunicacions.

IIC08 - Capacitat per a dissenyar, desplegar, administrar i gestionar xarxes de computadors. 

Resultats d'aprenentatge

EIC.4.5 - Dissenyar protocols de comunicacions. (IIC08)

EIC.4.4 - Explicar el funcionament de la gestió d’interrupcions i d’entrada/eixida. (IIC04, IIC08)

EIC.4.3 - Desenvolupar programes senzills de baix nivell i de sistema. (IIC04)

EIC.4.2 - Descriure la interfície amb el sistema operatiu i amb el processador. (IIC04)

EIC.4.1 - Descriure les diferents estructures dels sistemes operatius. (IIC04)

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16