Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1056 - Seguretat Informàtica per a Enginyeria de Computadors

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

40%

Avaluació de pràctiques

30%

Exàmen

30%

Criteris de superació

En la primera convocatòria ordinària, la qualificació de l'assignatura s'obtindrà a partir de:

  1. Avaluació contínua de teoria (AC). Serà un treball relacionat amb l'assignatura. El seu pes en la nota final serà del 40%.

  2. Les pràctiques (PR). El seu pes en la nota final serà del 30%.

  3. L'examen final de l'assignatura (EF). El seu pes en la nota final serà del 30%. Cal obtenir una qualificació mínima de 3 en aquest examen per a poder aprovar l'assignatura.

Es considerarà presentat en la convocatòria l'estudiantat que lliure el treball de teoria i que realitze l'examen final de l'assignatura.

Les qualificacions obtingudes en l'AC i les PR es guardaran durant tot el curs, però no per a cursos posteriors. Per a aprovar l'assignatura es requereix una nota final major o igual que 5. Si l'estudiantat no arriba al mínim de 3 en l'examen final, haurà de tornar a fer l'examen final de l'assignatura en la segona convocatòria ordinària (juliol), per a poder obtenir la qualificació que li permeta aprovar.

Pel que fa a la segona convocatòria:

  • L'examen final de l'assignatura manté el seu pes en la nota final: 30%. Cal obtenir una qualificació mínima de 3 en aquest examen per a poder aprovar l'assignatura.

  • L'AC es recupera amb una nova data de entrega del treball. Si es recupera, el seu pes en la nota final baixa al 20%.

  • Les PR es recuperen amb una nova data de entrega. Si es recuperen, el seu pes en la nota final baixa al 15%.