SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1055 - Disseny i Gestió de Xarxes

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 76
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

IIC08 - Capacitat per a dissenyar, desplegar, administrar i gestionar xarxes de computadors. 

Resultats d'aprenentatge

EIC.1.4 - Saber mantindre i solucionar els problemes d’un sistema de comunicacions. (IIC08)

EIC.1.3 - Saber configurar i administrar xarxes de banda ampla. (IIC08)

EIC.1.2 - Saber configurar i administrar un sistema format per algunes xarxes d’àrea local interconnectades per mitjà d’encaminadors. (IIC08)

EIC.1.1 - Saber configurar i administrar una xarxa d’àrea local amb fils i sense fils. (IIC08)

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16