Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

31 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG04 - Capacitat de comunicar-se de forma oral i escrita en anglès en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

ITI02 - Capacitat per a seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar, avaluar, construir, gestionar, explotar i mantindre les tecnologies de maquinari, programari i xarxes, dins dels paràmetres de cost i qualitat adequats.

ITI06 - Capacitat de concebre sistemes, aplicacions i serveis basats en tecnologies de xarxa, incloent-hi Internet, web, comerç electrònic, multimèdia, serveis interactius i computació mòbil.

Resultats d'aprenentatge

Realitzar una presentació breu en anglès sobre un tema relacionat amb l’àmbit de les TIC. (CG04)

Explicar el benefici d’aplicar les tecnologies avançades en els sistemes, aplicacions i servicis informàtics. (ITI06)

Descriure les tecnologies emergents en l’àmbit d’Internet i de les xarxes d’ordinadors. (ITI02)

Descriure els últims avanços en l’àmbit del desenvolupament del programari. (ITI02)

Descriure els últims avanços en l’àmbit de l’arquitectura de computadors. (ITI02)

Aplicar els coneixements adquirits en tecnologies emergents a l’hora de seleccionar, desplegar i construir sistemes maquinari, programari i de xarxes. (ITI02, ITI06)