SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1052 - Sistemes de Gestió de Bases de Dades

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

En les classes de teoria s'introduiran breument els conceptes a treballar en la sessió i, a continuació, l'estudiantat realitzarà activitats en l'aula per a comprendre i aprofundir en aquests conceptes. Les activitats es portaran a terme en grup i comptaran amb el suport del professorat. Les activitats realitzades formaran part de l'avaluació contínua.

En les classes de problemes es treballarà en la resolució de problemes que prèviament hauran estat treballats per l'estudiantat de forma individual com a part del seu treball personal. Els problemes realitzats formaran part de l'avaluació contínua.

En les classes de pràctiques es treballarà sobre l'ordinador per a resoldre els exercicis plantejats en els butlletins corresponents. Les pràctiques realitzades formaran part de l'avaluació contínua.

En els seminaris es treballarà en xicotets grups per a realitzar una anàlisi en profunditat d'una notícia recent relativa als Sistemes de Gestió de Bases de dades.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16