SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1049 - Taller d'Enginyeria del Programari

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

CLASSES DE TEORIA.

Metodologia docent.

Exposició de conceptes teòrics amb exemple on s’aclarisca com utilitzar-los.

Activitats formatives.

Als estudiants se’ls proposarà una sèrie d’exercicis. Els exercicis seran resolts en classe.

 

CLASSES DE PRÀCTIQUES.

Metodologia docent.Alsalumnes

Als alumnes se’ls proposarà el desenvolupament d’un projecte.

Activitats formatives.

Els alumnes haurà de desenvolupar el projecte, en grups, i seguint una metodologia àgil

 

SEMINARI / TALLER.

Metodologia docent.

Als alumnes se’ls presentaran les tecnologies necessàries per al desenvolupament del projecte proposat.

Activitats formatives.

Els alumnes hauran de realitzar xicotets projectes per a posar en pràctica les tecnologies presentades.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16