SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1044 - Administració de Sistemes Informàtics

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Les classes teòriques es dedicaran a l'exposició de conceptes per part del professor. Durant les sessions de laboratori es plantejaran i desenvoluparan treballs pràctics que hauran de realitzar els estudiants de manera autònoma. Les hores de seminari es dedicaran a exposar temes concrets relacionats tant amb la matèria de l'assignatura com amb el món empresarial.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16