SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1044 - Administració de Sistemes Informàtics

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

50%

Exàmen

30%

Avaluació de pràctiques

20%

Criteris de superació

 

La nota final de l'assignatura s'obté a partir de tres notes:
  • Avaluació continuada obtinguda a partir de la realització de controls i / o treballs. 50% de la nota.
  • Avaluació de pràctiques. 20% de la nota.
  • Examen final. 30% de la nota.
Es considerarà que un estudiant s'ha presentat a l'assignatura quan assisteixi a l'examen final. Les notes dels treballs i pràctiques realitzades durant la primera convocatòria ordinària es guardaran per les següents convocatòries del mateix curs, però no per a cursos successius.
A la segona convocatòria de l'assignatura els alumnes podran millorar la nota tornant a presentar-se a un nou examen final i / o tornant a presentar les pràctiques i treballs de l'assignatura.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16