SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1039 - Disseny de Programari

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Teoria:

  1. Conceptes del disseny de programari.
  2. Disseny de l'arquitectura. Avaluació del disseny. 
  3. Disseny de components 
  4. Patrons de disseny 
  5. Disseny d'interfícies d'usuari 
  6. Disseny de procediments i manuals d'usuari.

Pràctiques:

  • Implementació de diferents patrons de disseny.

Seminaris:

  • Preparació i presentació de diferents patrons de disseny.
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16