Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1039 - Disseny de Programari

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

60%

Exàmen

40%

Criteris de superació

Criteris de superació de l'assignatura: 

L'estudiantat ha de complir aquests dos requisits per a poder superar l'assignatura: 

  • Presentar-se i obtenir almenys 3 punts sobre 10 en l'examen final. 
  • Obtenir una nota mitjana global de l'assignatura igual o superior a 5 sobre 10. Aquesta nota mitjana serà igual a: 
    • 60% de la nota de l'avaluació contínua qualificada sobre 10. 
    • 40% de la nota de l'examen final qualificat sobre 10. 

Per a la segona convocatòria es mantindrà la qualificació obtinguda en l'avaluació contínua, de la qual es podrà recuperar fins a un 66,6% (és a dir, fins a un 40% de la nota final). i es realitzarà un nou examen final. Els requisits per a superar l'assignatura són els mateixos. 

Criteris per a considerar “presentat”  un estudiant o estudianta: 

Primera convocatòria: Haver realitzat l'examen final.

Segona convocatòria: Haver realitzat l'examen de la segona convocatòria.