SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1038 - Disseny de Sistemes de Bases de Dades

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Temari de teoria

Tema 1.- Disseny lògic i integritat de les dades en bases de dades.

Tema 2.- Disseny físic i implementació de disparadors en bases de dades.

•         Disseny físic

•         Regles actives: el model esdeveniment-condició-acció

•         Disparadors: definició, ús i implementació.

•         Vistes

Tema 3.- Conceptes de bases de dades objectorelacionals.

•         Debilitats dels SGBD relacionals

•         Orientació a objectes

•         Models de dades orientades a objectes

•         Sistemes objectorelacionals


Temari de problemes i pràctiques

En les sessions de problemes i pràctiques es realitzaran problemes de disseny (conceptual, lògic i físic) i d'implementació de disparadors.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16