Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1033 - Gestió de la Informació en les Organitzacions

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Exàmen

50%

Avaluació de pràctiques

30%

Avaluació contínua

20%

Criteris de superació

Per a aprovar l'assignatura l'alumnat ha de:

- Resoldre els casos i exercicis plantejats en l'assignatura.
- Obtenir en l'examen escrit almenys un 2 sobre 5 perquè es tinga en compte la nota obtinguda en l'avaluació contínua i en les pràctiques.
- Obtenir una nota mínima d'1 sobre 3 en la part pràctica.
- Obtenir, com a mínim, un 1 sobre 2 en l'avaluació contínua.
- Tenir una nota final major o igual que 5.

Si no realitza la prova escrita, l'alumnat apareixerà en les actes com a no presentat. La nota obtinguda en les distintes parts que constitueixen aquesta assignatura es guardarà, únicament, fins a la següent convocatòria del mateix curs acadèmic. Les pràctiques són recuperables. Tanmateix, l'avaluació contínua no és recuperable, de manera que l'alumnat que no complisca el criteri relatiu a l'avaluació contínua podrà aprovar en la segona convocatòria si compleix la resta de requisits comptant amb un 0 a la part d'avaluació contínua. En aquest cas, l'alumnat serà avaluat, per tant, sobre un total de 8 punts.