Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1033 - Gestió de la Informació en les Organitzacions

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

ISI01 - Capacitat d’integrar solucions de tecnologies de la informació i les comunicacions i processos empresarials per a satisfer les necessitats d’informació de les organitzacions que els permeta assolir els seus objectius de forma efectiva i eficient i que els aporten avantatges competitius.

ISI02 - Capacitat per a determinar els requisits dels sistemes d’informació i comunicació d’una organització atenent aspectes de seguretat i compliment de la normativa i la legislació vigent.

ISI04 - Capacitat per a comprendre i aplicar els principis i pràctiques de les organitzacions, de manera que puguen exercir com a enllaç entre les comunitats tècnica i de gestió d’una organització i participar activament en la formació dels usuaris.

ISI05 - Capacitat per a comprendre i aplicar els principis de l’avaluació de riscos i aplicar-los correctament en l’elaboració i execució de plans d’actuació.

ISI06 - Capacitat per a comprendre i aplicar els principis i les tècniques de gestió de la qualitat i de la innovació tecnològica en les organitzacions.

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar metodologies per a la planificació estratègica dels sistemes d’informació, avaluant els beneficis associats a la implantació d’un sistema d’informació, així com el seu cost econòmic i temporal. (ISI05)

Participar activament en l’elaboració del pla estratègic d’una organització. (ISI04, ISI06)

Descriure els mètodes de disseny, implantació i administració dels sistemes d’informació en les organitzacions. (ISI02, ISI05)

Descriure els fluxos d’informació entre els departaments d’una organització. (ISI01)

Definir models de negoci per a una organització basats en les noves tecnologies de la informació. (ISI01, ISI04)

Definir les necessitats d’informació dels departaments d’una organització d’acord amb la seua estratègia de negoci i pla estratègic. (ISI01, ISI04)