SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1024 - Programació Concurrent i Paral·lela

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

Temari teòric:

 1. Introducció.
 2. Disseny d'algorismes paral·lels.
 3. Programació de processadors multinucli i multiprocessadors amb memòria compartida.
 4. Conceptes bàsics de concurrència en Java.
 5. El problema de la visibilitat en Java.
 6. El problema de l'atomicitat en Java.
 7. Thread Pools i Interfícies Gràfiques a Java.
 8. Concurrència en col·leccions de Java.
 9. El problema de la coordinació en Java. Sistemes en temps real.
 10. Programació de multiprocessadors amb memòria distribuïda. 
 11. Comunicacions punt a punt en MPI.
 12. Comunicacions col·lectives en MPI.

Temari pràctic:

 1. Java
 2. MPI
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16