SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1017 - Programació Avançada

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

La part teòrica de l’assignatura consta dels mòduls següents:

 

 • Programació orientada a objectes.

  • Sobrecàrrega de mètodes.

  • Interfícies.

  • Herència.

  • Programació genèrica.

  • Conceptes de polimorfisme i sobrecàrrega.

 • Introducció als patrons de disseny.

  • Concepte de patró de disseny.

  • Exemples de patrons de disseny.

 • Aplicació de la programació orientada a objectes al desenvolupament d’aplicacions interactives.

  • Programació dirigida per esdeveniments.

  • Biblioteques per a la creació d’interfícies gràfiques d’usuari.

 

La part pràctica de l’assignatura consta dels següents mòduls. El mòdul inicial està dedicat a procurar la qualitat del programari per mitjà de bateries de proves adequades:

 • Qualitat del programari.

 • Programació orientada a objectes i genèrica.

 • Introducció als patrons de disseny.

 • Aplicació de la programació orientada a objectes al desenvolupament d’aplicacions interactives.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16