SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Metodologia

Metodologia didàctica

El desenvolupament de les classes de teoria girarà bàsicament al voltant  d'una sèrie d'entregables, entenent per entregable un document que explica una activitat que ha de realitzar i entregar un estudiant. 

En els entregables individuals l'alumne, fora de l'aula, llegirà una documentació recomanada en aquest i realitzarà uns exercicis. La resolució d’aquests exercicis es proporcionarà i discutirà en l'aula entre professor i estudiants. Els entregables  aniran precedits generalment  per alguna explicació del professor .

En les sessions de laboratori l'estudiant realitzarà i entregarà els exercicis proposats en el butlletí de pràctiques corresponent.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16