SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1008 - Programació II

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1. Revisió de conceptes bàsics de programació

 • Entorns integrats de desenvolupament.
 • Tipus simples, expressions i variables.
 • Estructures de control de flux. Selecció i iteració.
 • Tipus estructurats. Vectors i cadenes.
 • Ús de classes i objectes.
 • Mètodes i paràmetres.
 • Entrada/eixida. Arxius i fluxos de dades.

Tema 2. Programació orientada a objectes

 • Implementació de classes.
 • Disseny i ús de biblioteques.
 • Excepcions.

Tema 3. Estructures de dades bàsiques amb memòria dinàmica

 • Llistes enllaçades.
 • Piles.
 • Cues.
 • Diccionaris.

Tema 4. Algoritmes i complexitat computacional

 • Recursió.
 • Introducció a la complexitat algorítmica.
 • Algoritmes de cerca i ordenació.
 • Esquemes algorítmics bàsics.
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16