SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MT1054 - Treball Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Requisits de matrícula

Per poder realitzar aquesta assignatura, s'exigeix que l'estudiant o estudianta hagi superat al menys 150 crèdits ECTS de formació bàsica i obligatòria.

151,7
Crèdits
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16