SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MT1037 - Aplicacions de la Geometria Diferencial i Topologia

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

S'utilitzarà fonamentalment una metodologia activa i participativa. 

Possibles recursos metodològics a utilitzar:


- Exposició teòrica a càrrec del professor/a sobre els tòpics del curs. 

- Resolució de casos pràctics. 

- Realització d'activitats grupales, tant presencials com no presencials. 

- Treball individual, tant presencial com no presencial.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16