SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MT1024 - Programació Concurrent i Paral·lela

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

40%

Exàmen

30%

Avaluació de pràctiques

30%

Criteris de superació

L'avaluació considera, per separat, els tres tipus de proves: avaluació contínua, avaluació de pràctiques i examen. 

La nota final es calcula com la suma ponderada dels tres tipus de proves, d'acord al pes definit en l'apartat anterior, i es prenen en consideració únicament les proves aprovades (>=5). 

El càlcul de la nota final en una convocatòria requerirà que s'aprove l'examen en la mateixa convocatòria. 

En segona convocatòria, l'alumnat ha de realitzar l'examen i, opcionalment, una prova associada a l'avaluació de pràctiques. Aquesta última prova és obligatòria per a tot l'estudiantat que no puga aconseguir un aprovat, en la nota final, només amb la nota de l'examen. 

Les qualificacions obtingudes en la segona convocatòria prevalen sobre les obtingudes en la primera convocatòria. 

L'alumnat es considera com a presentat en la primera convocatòria si realitza l'examen o lliura, almenys, el 60% de les activitats d'avaluació contínua. 

L'alumnat es considera com a presentat en la segona convocatòria si realitza l'examen.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16