SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MT1018 - Fonaments de Geometria

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMA 1. Geometria Afí.

Lliçó 1.1 Espai afí.

Lliçó 1.2 Varietats lineals.

Lliçó 1.3 Referència afí    

Lliçó 1.4 Afinitats.     

 

TEMA 2. Geometria Mètrica.

Lliçó 2.1 Espai vectorial Euclidià. Espai afí Euclidià. Mètrica. Norma. Distància.

Lliçó 2.2 Transformacions ortogonals. Isometries lineals i afins.

Lliçó 2.3 Translacions, Homotècies,  i simetries.

Lliçó 2.4  Rotacions.

Lliçó 2.5 Classificació de les Isometries en R^3.

 

TEMA 3. Tres Teoremes Clàssics i Aplicacions.

Lliçó 3.1 Projeccions

Lliçó 3.2 Tres Teoremes clàssics: el Teorema de Tales, el Teorema de Pappus, el Teorema de Desargues.

Lliçó 3.3. Aplicacions: Grups d'isometries i Paviments

 

TEMA 4. La Teoria Local de corbes en el plànol i en l'espai

Lliçó 4.1 Corbes parametritzades regulars. Longitud d'arc.

Lliçó 4.2  Teoria Local de corbes en l'espai. Invariància del Triedre per isometries.

Lliçó 4.3 Aplicacions: Corbes de Bèzier. Asimiento Robòtic.

 

TEMA 5. Introducció a la Geometria Projectiva.

Lliçó 5.1 La perspectiva.

Lliçó 5.2 Espai Projectiu.

 

TEMA 6. Còniques i Cuádricas.

Lliçó 6.1 Còniques.

Lliçó 6.2 Cuádricas


Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16