SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MT1018 - Fonaments de Geometria

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

 

S'utilitzarà fonamentalment una metodologia activa i participativa.

Possibles recursos metodològics a utilitzar:

- Exposició teòrica a càrrec del professor / a sobre els tòpics del curs.

- Resolució de casos pràctics.

- Realització d'activitats grupals, tant presencials com no presencials.

- Treball individual, tant presencial com no presencial.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16