SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

ET1001 - Àlgebra (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 10 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 10 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1003 - Informàtica

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 10 9
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1004 - Física I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 26 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 5 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1006 - Química

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 15 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1007 - Càlcul II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 38 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1008 - Física II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 26 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1009 - Expressió Gràfica

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 10 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1010 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 5 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1011 - Estadística i Optimització

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 15 86
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1012 - Mecànica de Màquines i Estructures

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 40 62
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1013 - Electrotècnia

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 30 62
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1014 - Enginyeria Tèrmica

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 40 63
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1015 - Ciència i Tecnologia de Materials

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 35 54
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1016 - Mecànica de Fluids

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 35 56
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1017 - Empresa

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 12 155
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1018 - Electrònica

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 35 56
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1019 - Elasticitat i Resistència de Materials

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 40 60
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1020 - Teoria de Màquines i Mecanismes

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 40 64
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1022 - Mètodes Matemàtics

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 4 36
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1023 - Sistemes Automàtics

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 3 49
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1024 - Sistemes de Producció Industrial

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 8 59
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1025 - Màquines Elèctriques

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 25 39
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1027 - Ampliació de Física

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 8 31
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1028 - Dibuix Industrial

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

4,5 12 42
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1029 - Tecnologies de Fabricació

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 30 34
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1030 - Automatització Industrial

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 3 64
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1032 - Informàtica Industrial

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 30 35
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
7,5 25 35
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 16 52
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1026 - Teoria d'Estructures

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 10 40
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1031 - Projectes d'Enginyeria

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 51
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1034 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2 - Pràctiques

6 50 80
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1035 - Enginyeria de Fluids

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

7,5 15 25
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1036 - Tecnologia de Materials

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

4,5 5 40
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1037 - Calor i Fred Industrial

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

6 15 35
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1038 - Computational Methods in Engineering

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 1 25
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1039 - Nanotechnology

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 2 35
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

ET1040 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

12 40 90
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16