Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement entre CFGS i Grau universitari

La informació corresponent al reconeixement de crèdits d'aquest grau es pot consultar a: https://www.uji.es/serveis/sgde/base/actual/procesos/reconeixement/grau/cfgs/graus/

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest grau SI contempla el reconeixement. (màxim 36 crèdits)

Assignatures

Enginyeria Industrial

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

300 - Expressió Gràfica

EQ1009 - Expressió Gràfica

Reconeixement

301 - Fonaments d'Informàtica

EQ1003 - Informàtica

Reconeixement

302 - Fonaments Físics de l'Enginyeria I

EQ1004 - Física I

Reconeixement

303 - Fonaments Físics de l'Enginyeria II

EQ1008 - Física II

Reconeixement

304 - Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria I

305 - Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria II

EQ1001 - Àlgebra (Matemàtiques)

EQ1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

EQ1007 - Càlcul II (Matemàtiques)

Reconeixement

304 - Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria I

EQ1001 - Àlgebra (Matemàtiques)

Reconeixement

305 - Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria II

318 - Ampliació de Matemàtiques

EQ1007 - Càlcul II (Matemàtiques)

Reconeixement

306 - Fonaments Químics de l'Enginyeria

EQ1006 - Química

Reconeixement

309 - Fonaments de la Mecànica de Fluids

EQ1019 - Mecànica de Fluids

Reconeixement

311 - Elasticitat i Resistència de Materials

312 - Fonaments de Ciència de Materials

EQ1014 - Fonaments d'Enginyeria i Tecnologia de Materials

Reconeixement

313 - Mètodes Estadístics de l'Enginyeria

EQ1011 - Estadística i Optimització

Reconeixement

314 - Teoria de Circuits

322 - Sistemes Electrònics

EQ1018 - Electrotècnia i Electrònica

Reconeixement

315 - Teoria de Màquines

324 - Teoria de les Estructures i Construccions Industrials

EQ1026 - Fonaments de Màquines i Estructures

Reconeixement

316 - Teoria de Sistemes

335 - Sistemes Automàtics

EQ1023 - Sistemes Automàtics

Reconeixement

320 - Administració d'Empreses

EQ1017 - Empresa

Reconeixement

330 - Ciència i Tecnologia del Medi Ambient

EQ1027 - Tecnologia del Medi Ambient

Reconeixement

333 - Organització Industrial

EQ1024 - Sistemes de Producció Industrial

Reconeixement

334 - Projectes

EQ1031 - Projectes d'Enginyeria

Reconeixement

373 - Anglès Industrial

EQ1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Reconeixement
Enginyeria Química

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

N01 - Àlgebra

N21 - Mètodes Numèrics i Estadística

EQ1001 - Àlgebra (Matemàtiques)

Reconeixement

N02 - Balanços de Matèria i Energia

N12 - Aplicacions dels Balanços de Matèria i Energia

EQ1015 - Fonaments d'Enginyeria Química

Reconeixement

N03 - Càlcul

N21 - Mètodes Numèrics i Estadística

EQ1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

Reconeixement

N04 - Electricitat i Òptica

EQ1008 - Física II

Reconeixement

N06 - Mecànica i Dinàmica de Fluids

N08 - Química Física I

EQ1004 - Física I

Reconeixement

N06 - Mecànica i Dinàmica de Fluids

N22 - Operacions Bàsiques de Flux de Fluids

EQ1019 - Mecànica de Fluids

Reconeixement

N07 - Química Analítica

N10 - Química Inorgànica

EQ1006 - Química

Reconeixement

N07 - Química Analítica

N09 - Química Física II

EQ1012 - Ampliació de Química (Química)

Reconeixement

N10 - Química Inorgànica

N11 - Química Orgànica

EQ1016 - Química de Materials

Reconeixement

N13 - Informàtica Bàsica

EQ1003 - Informàtica

Reconeixement

N14 - Anglès I

N48 - Anglès II

EQ1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Reconeixement

N15 - Anàlisi Matemàtica

N21 - Mètodes Numèrics i Estadística

EQ1007 - Càlcul II (Matemàtiques)

Reconeixement

N17 - Experimentació en Enginyeria Química I

EQ1025 - Experimentació en Enginyeria Química I

Reconeixement

N19 - Expressió Gràfica

EQ1009 - Expressió Gràfica

Reconeixement

N21 - Mètodes Numèrics i Estadística

N26 - Control Estadístic de Processos Industrials

N39 - Simulació i Optimització de Processos Químics

EQ1011 - Estadística i Optimització

Reconeixement

N23 - Operacions Bàsiques de Transmissió de Calor

N27 - Evaporació i Aplicacions

N29 - Radiació i Aplicacions

EQ1020 - Operacions Bàsiques de Transmissió de Calor

Reconeixement

N24 - Termodinàmica Aplicada

EQ1013 - Termodinàmica Aplicada

Reconeixement

N26 - Control Estadístic de Processos Industrials

EQ1036 - Gestió i Control de la Qualitat de Processos Industrials

Reconeixement

N28 - Enginyeria de les Reaccions Químiques

N37 - Reactors Químics

EQ1021 - Enginyeria de la Reacció Química

Reconeixement

N30 - Aprofitament de Primeres Matèries. Processos de Fabricació

EQ1033 - Operacions Bàsiques de Tractament de Sòlids

Reconeixement

N30 - Aprofitament de Primeres Matèries. Processos de Fabricació

N50 - Processament de Materials Ceràmics

EQ1042 - Processat dels Materials Ceràmics

Reconeixement

N30 - Aprofitament de Primeres Matèries. Processos de Fabricació

N43 - Ceràmiques d'Alta Tecnologia

EQ1038 - Matèries Primeres per a la Indústria Ceràmica

Reconeixement

N31 - Control i Instrumentació de Processos Químics

EQ1023 - Sistemes Automàtics

Reconeixement

N32 - Disseny Mecànic d'Equips i Instal·lacions

N56 - Ciència dels Materials

EQ1014 - Fonaments d'Enginyeria i Tecnologia de Materials

Reconeixement

N33 - Economia Industrial

N36 - Organització Industrial

EQ1024 - Sistemes de Producció Industrial

Reconeixement

N34 - Experimentació en Enginyeria Química II

EQ1032 - Experimentació en Enginyeria Química II

Reconeixement

N35 - Operacions de Separació per Transferència de Matèria i Transmissió de Calor

N41 - Condicionament d'Aire i Dessecació

EQ1022 - Transferència de Matèria i Operacions de Separació I

EQ1028 - Operacions de Separació II

Reconeixement

N37 - Reactors Químics

N42 - Reactors Bifàsics

EQ1030 - Reactors Químics i Bioquímics

Reconeixement

N38 - Seguretat i Higiene Industrial

EQ1037 - Seguretat i Higiene Industrial

Reconeixement

N39 - Simulació i Optimització de Processos Químics

EQ1035 - Simulació i Optimització de Processos

Reconeixement

N40 - Tecnologia del Medi Ambient

EQ1027 - Tecnologia del Medi Ambient

Reconeixement

N49 - Pràctiques en Empreses

EQ1034 - Pràctiques Externes

Reconeixement

N49 - Pràctiques en Empreses

EQ1034 - Pràctiques Externes

Reconeixement
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat de Mecànica

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

900 - Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador

EQ1009 - Expressió Gràfica

Reconeixement

901 - Fonaments de Ciència de Materials

908 - Elasticitat i Resistència de Materials

EQ1014 - Fonaments d'Enginyeria i Tecnologia de Materials

Reconeixement

902 - Fonaments d'Informàtica

EQ1003 - Informàtica

Reconeixement

903 - Fonaments Físics de l'Enginyeria

EQ1004 - Física I

EQ1008 - Física II

Reconeixement

904 - Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria

EQ1001 - Àlgebra (Matemàtiques)

EQ1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

Reconeixement

906 - Mètodes Estadístics de l'Enginyeria

EQ1011 - Estadística i Optimització

Reconeixement

907 - Administració d'Empreses i Organització de la Producció

EQ1017 - Empresa

Reconeixement

909 - Fonaments de Tecnologia Elèctrica

914 - Fonaments de Tecnologia Electrònica

EQ1018 - Electrotècnia i Electrònica

Reconeixement

912 - Teoria de Màquines

918 - Teoria d'Estructures i Construccions Industrials

EQ1026 - Fonaments de Màquines i Estructures

Reconeixement

921 - Seguretat Industrial i Impacte Ambiental

EQ1027 - Tecnologia del Medi Ambient

Reconeixement

999 - Anglès Tècnic

EQ1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Reconeixement
Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

AG1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

EQ1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

Reconeixement

AG1003 - Informàtica

EQ1003 - Informàtica

Reconeixement

AG1004 - Física I

EQ1004 - Física I

Reconeixement

AG1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

EQ1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Reconeixement

AG1006 - Química

EQ1006 - Química

Reconeixement

AG1008 - Física II

EQ1008 - Física II

Reconeixement

AG1009 - Expressió Gràfica

EQ1009 - Expressió Gràfica

Reconeixement

AG1010 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

EQ1010 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Reconeixement

AG1011 - Estadística i Optimització

EQ1011 - Estadística i Optimització

Reconeixement

AG1017 - Empresa

EQ1017 - Empresa

Reconeixement

AG1031 - Projectes d'Enginyeria

EQ1031 - Projectes d'Enginyeria

Reconeixement