Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1034 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

Curs 4 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD21 - Conèixer els criteris de qualitat (lingüístics, temàtics i artístics)  per a la selecció, l’ús i el gaudi de les obres literàries infantils

DD25 - Conèixer la literatura infantil escrita en català, així com els recursos didàctics per a ensenyar a escriure i llegir textos literaris en l’aula de primària.

DD27 - Conèixer els principis bàsics per a l’ensenyament del català com a primera i segona llengua en contextos multilingües.

DD29 - Conèixer els principis didàctics per a ensenyar i avaluar de forma integrada amb les altres llengües del currículum els continguts específics de la llengua i la literatura infantil en català en l’educació primària.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge