Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1033 - Fonaments de l'Acció Motriu

Curs 4 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

El desenvolupament de la matèria es du a terme mitjançant una metodologia activa i participativa, amb un tractament significatiu i comprensiu dels diferents continguts i que incorpore l'anàlisi reflexiva i crítica de l'alumnat sobre els mateixos. 
 
A causa del contingut teoricopràctic de l'assignatura, s'hi alternaran les classes de caràcter teòric i les de caràcter pràctic. Així mateix, s'alternaran, al llarg del desenvolupament del temari, exposicions teòriques i pràctiques d'activitats d'ensenyament-aprenentatge a càrrec del professorat i a càrrec d'alumnat. Sempre que el tema a tractar ho permeta, hi haurà un temps per al debat, l'intercanvi d'idees i la discussió. 
 
Les classes teòriques i pràctiques es complementaran amb la realització i anàlisi de supòsits pràctics vinculats als diferents continguts (capacitats, habilitats, jocs, etc.), lectures específiques sobre els diferents temes, exemplificacions, etc. 
 
Especial atenció es dedicarà al seguiment dels treballs dirigits que, individualment o en grup, han de realitzar-se per a l'adequat seguiment i comprensió dels continguts de la matèria. 
 
A diferència del procés tradicional d'ensenyament-aprenentatge, el paper dels i les alumnes en aquesta matèria ha de ser actiu,i cal aportar als altres companys tant els seus treballs, propostes, etc. com les anàlisis i reflexions que suggerisquen els continguts de la matèria i les aportacions de la resta de companys i companyes. Per a això, els treballs realitzats per cada grup seran analitzats per la resta d'alumnat matriculat en l'assignatura de manera reflexiva. 
 
En aquest sentit, serà considerat especialment rellevant l'aportació de fons bibliogràfics no presentats pel professorat, anàlisis de documents, propostes d'intervenció, etc. en relació als continguts que conformen el programa.