Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1033 - Fonaments de l'Acció Motriu

Curs 4 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

35 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD34 - Comprendre els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social des de l’educació física.

DD36 - Adquirir recursos per a fomentar la participació al llarg de la vida en activitats esportives dins i fora de l’escola.

DD37 - Desenvolupar i avaluar continguts del currículum per mitjà de recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en els estudiants.

DDUJI53 - Conèixer els fonaments bàsics de la iniciació esportiva escolar, les diferents capacitats físiques i l’estructura dels jocs motòrics, la seua aplicació escolar i la seua relació amb les altres parts de l’Educació Física.

DDUJI54 - Conèixer els mecanismes fonamentals d’adaptació a l’esforç de l’organisme i les seues particularitats en les diferents edats del període escolar.

DDUJI57 - Saber aplicar els fonaments i les tècniques de la iniciació esportiva.

DDUJI58 - Saber interpretar i utilitzar diferents sistemes d’avaluació de la condició física.

DDUJI51 – Conèixer i diferenciar els elements que configuren les qualitats físiques bàsiques.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge