Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1030 - Formes de Vida i Paisatges Històrics

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Projectes

50%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

25%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Criteris de superació

La presentació a totes les proves es condició necessària per a l'avaluació de l'assignatura. Cas de no tindre avaluació en algun dels apartats, la qualificació final de l'assignatura serà No Presentat.

La qualificació final de l'assignatura serà la suma aritmètica de totes les parts de l'assignatura:

  • Elaboració i exposició de treballs/projectes, fins a 5 punts.
  • Dossier de materials d'aula, fins a 2,5 punts.
  • Quadern de pràctiques, fins a 2,5 punts.