Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1030 - Formes de Vida i Paisatges Històrics

Curs 3 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DDUJI42 - Aprendre a entendre les formes de vida i els paisatges presents des del context del passat

DDUJI43 - Conèixer les fonts històriques adequades al contingut de l’assignatura.

DDUJI44 - Identificar el mètode apropiat per a registrar cada tipus d’informació aplicant les estratègies d’investigació dels historiadors.

DDUJI45 - Proporcionar als alumnes la comprensió de les seues arrels culturals i de les herències compartides

DDUJI46 - Ser capaç d’elaborar materials didàctics referents a l’assignatura, originals i que puguen ser adaptats a la realitat escolar.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge