SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

En l'assignatura de pràctiques caldrà assistir a les reunions, tutories i/o seminaris impartits pel tutor i es participarà en l'activitat docent d'un CEIP. Es dissenyaran programacions didàctiques atenent als següents apartats: 

1. Aspectes contextuals i anàlisi metodològica

2. Projecte-programació (I): Plantejament d'objectius, continguts i competències

3. Projecte-programació (II): Metodologia

4. Projecte-programació (III): Temporalització

5. Projecte-programació (IV): Activitats, recursos didàctics i metodològics, mesures d'atenció a la diversitat

6. Projecte-programació (V): Avaluació

7. Projecte-programació (VI): Anàlisi / reflexió i valoració

8. Projecte-programació (VII): Proposta d'innovació (executada o no a l'aula).

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16