Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1023 - Didàctica de les Ciències Socials: Geografia

Curs 3 - Anual

Temari

Temari

1. La construcció del concepte d'espai:
La construcció de representacions. El mapa cognitiu. La teoria de J. Piaget sobre el desenvolupament espacial. Les relacions espacials projectives i euclidianes.

2. Nocions bàsiques d'orientació espacial. Percepció i representació a escala:
Nocions bàsiques d’orientació espacial. Confecció de maquetes, croquis i dibuixos. Orientació i lectura de mapes. Percepció i representació a escala d’espais coneguts. La representació de la Terra: el globus terraqüi, mapes i imatges.

3. El sistema solar. La Terra:
El cel: fets observables. Els astres. Les estreles, el Sol, la Terra i la Lluna. La successió del dia i la nit. El planeta Terra: característiques físiques. Els moviments de la Terra i les fases de la Lluna. Les estacions de l’any.

4.El temps atmosfèric  i el clima.
L'aire i els fenòmens atmosfèrics. El temps atmosfèric: temperatura, humitat, vent i precipitacions. El cicle de l’aigua. La successió estacional. Diferència entre temps i clima. Els principals climes a Espanya i les característiques bàsiques. Trets propis que defineixen i identifiquen el clima  mediterrani.

5. Les formes del relleu i el paisatge.
Formes de relleu i accidents geogràfics. Localització dels més rellevants en l’entorn pròxim, a la Comunitat Valenciana i a Espanya. Els rius més importants de la Comunitat Valenciana i de la Península Ibèrica. L’ús de l’aigua i l'estalvi. Els elements que configuren el paisatge. Observació i descripció de distints tipus de paisatge. L'organització del territori.

6. La població. La producció i l'activitat econòmica.
Observació i descripció d’alguns trets demogràfics. La població a la Comunitat Valenciana, a Espanya i a la Unió Europea. El fenomen de la immigració a la Comunitat Valenciana, a Espanya i a la Unió Europea. Els sectors de producció i l’activitat econòmica, en l’entorn més pròxim, la Comunitat Valenciana i Espanya.  Béns, serveis i consum. L’activitat comercial. Les administracions i el paper al servei dels interessos generals. Els serveis públics. L’organització social, política i territorial d’Espanya.

7. Els mitjans de comunicació i transport. 
Les tecnologies de la informació i la comunicació. Obtenció de la informació i valoració de continguts. Els mitjans de comunicació i de transport. La funció de les comunicacions i els mitjans de transport en les activitats personals, econòmiques i socials. Responsabilitat en el compliment de les normes bàsiques com a vianants i usuaris.

8. Procediments i recursos didàctics. La unitat didàctica de geografia.
El reconeixement perceptiu. Identificació i localització en diferents representacions cartogràfiques d’elements rellevants. Ús d’aparells de mesura. Recollida, representació i anàlisi de dades. Planificació d’itineraris. El disseny curricular de l’àrea de coneixement del medi social i cultural. La unitat didàctica de geografia.