Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1023 - Didàctica de les Ciències Socials: Geografia

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració i/o exposició de treballs

30%

Memòries i informes de pràctiques

10%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

10%

Criteris de superació

La presentació a totes les proves es condició necessària per a l'avaluació de l'assignatura. Cas de no tindre avaluació en algun dels apartats la qualificació final de l'assignatura serà No presentat.

La superació de l'examen de teoria amb una qualificació mínima de 2,5 punts sobre 5 serà condició necessària perquè s'avalue la resta de parts de l'assignatura. Cas de no superar la prova de teoria, la qualificació final de l'assignatura serà  l'obtinguda en la prova de teoria ajustada a l'escala de 10 punts.

Superat l'examen de teoria, la qualificació final serà la suma aritmètica de totes les parts de l'assignatura:

  • Examen escrit (test, desenvolupament i problemes) fins a 5 punts.
  • Elaboració i exposició de treballs fins a 3 punts.
  • Dossiers fins a 1 punt.
  • Quadern de pràctiques fins a 1 punt.