Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1023 - Didàctica de les Ciències Socials: Geografia

Curs 3 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD07 - Comprendre i adquirir els principis bàsics i els coneixements específics de la geografia i la seua didàctica.

DD08 - Conèixer el currículum escolar de les ciències socials en allò que s’ha referit a la geografia.

DD09 - Integrar l’estudi geogràfic des d’una orientació instructiva i cultural.

DD13 - Planificar i desenvolupar les estratègies didàctiques més adequades per a afavorir l’adquisició d’aprenentatges significatius en els coneixements relacionats amb les ciències socials.

DDUJI50 - Valorar la responsabilitat individual i col·lectiva en la consecució d’un entorn sostenible.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge