Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1022 - Didàctica de l'Expressió Musical en Educació Primària

Curs 3 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DDUJI46 - Analitzar els llenguatges audiovisuals i les seues implicacions educatives.

DDUJI47 - Conèixer les teories sobre l’adquisició i desenvolupament d’aprenentatges corresponents.

DDUJI48 - Conèixer i utilitzar cançons per a promoure l’educació auditiva, rítmica i vocal.

DDUJI49 - Elaborar propostes didàctiques que fomenten la percepció i expressió musicals.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge