Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1021 - Didàctica de les Arts Plàstiques I

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Projectes

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

20%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Elaboració i/o exposició de treballs

10%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

(A)
Els criteris d'avaluació específics, els objectius i els continguts es comunicaran a l'inici dels temes, així l'alumnat coneixerà els aspectes més rellevants i podrà aprofundir i desenvolupar-los de la manera que millor considere. També s'indicaran els requisits de presentació dels treballs i l'incompliment repercutirà en la nota. Els aspectes generals importants són:

  1. Saber buscar i gestionar la informació per a utilitzar-la en les diferents propostes i aplicar-la amb deduccions pròpies. Foment del treball autònom.
  2. Interessar-se pel desenvolupament de la seua creativitat i implicar-se en l'assignatura.
  3. Es consideren importants els resultats però, sobretot, el desenvolupament del procés creatiu i la recerca. 
  4. Que siguen capaços de comunicar per diversos mitjans el que s'han proposat transmetre


(B)

L'avaluació suma entregues periòdiques. Cada un dels quatre blocs de continguts es puntuarà amb un 25% de la nota final i cal obtenir el 50% d'aquest percentatge en cada un dels mateixos. Globalment l'assignatura queda superada si la nota final és del 50% entre les proves teòriques i pràctiques que es proposen entre tots i cada un dels blocs. A criteri del professorat es realitzarà una prova teòrica i una pràctica per a superar l'assignatura, en els casos en els quals es considere necessari.