Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1021 - Didàctica de les Arts Plàstiques I

Curs 3 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD31 - Conèixer la metodologia i els recursos apropiats que han d’utilitzar-se en els processos d’ensenyament/aprenentatge de l’educació plàstica i visual.

DD33 - Ser capaç de dissenyar, programar, realitzar i avaluar l’aprenentatge plàstic en l’educació primària.

DDUJI33 - Comprendre i valorar l’experiència que les arts visuals aporten a la totalitat del procés educatiu i la seua importància en la formació integral de l’ésser humà.

DDUJI34 - Conèixer les característiques generals del llenguatge visual i els aspectes fonamentals de la seua sintaxi i semàntica

DDUJI35 - Conèixer les diferents concepcions i teories sobre el dibuix infantil, així com apreciar-lo i valorar-lo.

DDUJI38 - Desenvolupar les capacitats necessàries per a la planificació de les tasques educatives en l’Àrea de l’Educació Artística.

DDUJI40 - Potenciar la valoració personal i els vincles afectius dels seus alumnes amb l’experiència artística.

DDUJI42 - Promoure processos d’empatia i desenvolupar la sensibilitat i la capacitat de comprensió envers l’expressió plàstica i visual aliena.

DDUJI44 - Ser capaç de realitzar un estudi crític dels mitjans de comunicació (cine, TV, vídeo, publicitat, llenguatges interactius i multimèdia), des d’una òptica eminentment visual i amb perspectiva ètica.

DDUJI45 - Utilitzar les arts plàstiques i visuals com a font i nucli integrador d’experiències transversals.

Resultats d'aprenentatge

Se descarga automáticamente del verifica