Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement entre CFGS i Grau universitari

La informació corresponent al reconeixement de crèdits d'aquest grau es pot consultar a: https://www.uji.es/serveis/sgde/base/actual/procesos/reconeixement/grau/cfgs/graus/

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest grau SI contempla el reconeixement. (màxim 6 crèdits)

Assignatures

Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil (Pla de 2018)
Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

MP1001 - Llengua Catalana I

MI1001 - Llengua Catalana I

Reconeixement

MP1001 - Llengua Catalana I

MI1043 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I

Reconeixement

MP1002 - Llengua Espanyola

MI1002 - Llengua Espanyola

Reconeixement

MP1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

MI1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

Reconeixement

MP1004 - Desenvolupament i Contextos en l'Educació Primària (Psicologia)

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

Reconeixement

MP1005 - Llengua Anglesa

MI1016 - Llengua Anglesa

Reconeixement

MP1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

MI1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

Reconeixement

MP1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

MI1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

Reconeixement

MP1009 - Història de l'Educació (Història)

MI1009 - Història de l'Educació (Història)

Reconeixement

MP1011 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Espanyola

MI1011 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Espanyola

Reconeixement

MP1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

MI1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

Reconeixement

MP1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

MI1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

Reconeixement

MP1014 - Dificultats d'Aprenentatge i Desenvolupament

MI1020 - Dificultats d'Aprenentatge en l'Educació Infantil

Reconeixement

MP1015 - Didàctica i Organització Escolar

MI1014 - Didàctica General

Reconeixement

MP1020 - Didàctica de la Llengua Anglesa

MI1023 - Didàctica de la Llengua Anglesa

Reconeixement

MP1021 - Didàctica de les Arts Plàstiques I

MI1024 - Didàctica de la Percepció i de l'Expressió Plàstica

Reconeixement

MP1027 - Recursos en Educació Física

MI1027 - Recursos en Educació Física

Reconeixement

MP1028 - Llengua Catalana II

MI1028 - Llengua Catalana II

Reconeixement

MP1029 - El Laboratori Escolar en Ciències

MI1029 - El Laboratori Escolar en Ciències

Reconeixement

MP1030 - Formes de Vida i Paisatges Històrics

MI1030 - Formes de Vida i Paisatges Històrics

Convalidació

MP1031 - Teologia i Pedagogia de la Religió Catòlica

MI1031 - Teologia i Pedagogia de la Religió Catòlica

Reconeixement

MP1034 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

MI1034 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

Reconeixement

MP1035 - Noves Tecnologies Aplicades a la Música

MI1035 - Noves Tecnologies Aplicades a la Música

Reconeixement

MP1036 - Didàctica de Modelatge i Construcció

MI1036 - Didàctica de Modelatge i Construcció

Reconeixement

MP1037 - Taller de Matemàtiques

MI1037 - Taller de Matemàtiques

Reconeixement

MP1038 - Literatura Catalana

MI1038 - Literatura Catalana

Reconeixement

MP1043 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I

MI1043 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I

Reconeixement

MP1044 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana II

MI1044 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana II

Reconeixement

MP1045 - Estratègies d'Anàlisi i Producció de Textos Catalans

MI1045 - Estratègies d'Anàlisi i Producció de Textos Catalans

Reconeixement
Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària (Pla de 2018)
Llicenciatura en Psicologia

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

I26 - Psicologia Evolutiva II

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

Reconeixement
Mestre/a, especialitat d'Educació Física

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

M03 - Història de l'Educació Contemporània

MI1009 - Història de l'Educació (Història)

Reconeixement

M04 - Llengua i Literatura Espanyoles

MI1002 - Llengua Espanyola

Reconeixement

M05 - Llengua Catalana I

P48 - Llengua Catalana II (lliure configuració)

MI1001 - Llengua Catalana I

Reconeixement

M05 - Llengua Catalana I

P48 - Llengua Catalana II (lliure configuració)

MI1043 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I

Reconeixement

M08 - Psicologia de l'Educació i del Desenvolupament en l'Edat Escolar

MI1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

Reconeixement

M09 - Sociologia de l'Educació

MI1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

Reconeixement

M14 - Teoria de l'Educació

MI1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

Reconeixement

M19 - Didàctica General

MI1014 - Didàctica General

Reconeixement

M21 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació

MI1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

Reconeixement

M23 - Desenvolupament i Contextos Educatius en l'Educació Infantil i Primària

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

Reconeixement

M25 - Expressió i Comunicació Corporal

O39 - Les Activitats Recreatives i en la Natura

MI1027 - Recursos en Educació Física

Reconeixement

M27 - Bases Pedagògiques de l'Educació Especial

MI1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

Reconeixement

M28 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O15 - Intervenció Psicoeducativa en Problemes d'Aprenentatge

MI1020 - Dificultats d'Aprenentatge en l'Educació Infantil

Reconeixement

M28 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O34 - Intervenció Psicoeducativa en Trastorns de Conducta

MI1026 - Trastorns del Desenvolupament (0-6 anys)

Reconeixement

M28 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O35 - Intervenció Primerenca

MI1026 - Trastorns del Desenvolupament (0-6 anys)

Reconeixement

M32 - Didàctica del Català I

MI1034 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

Reconeixement
Mestre/a, especialitat d'Educació Infantil

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

L01 - Desenvolupament de l'Expressió Plàstica i la seua Didàctica

L31 - Les Tècniques Plàstiques en l'Educació Infantil

MI1024 - Didàctica de la Percepció i de l'Expressió Plàstica

Reconeixement

L02 - Desenvolupament de les Habilitats Lingüístiques i la seua Didàctica en la Llengua Espanyola

MI1011 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Espanyola

Reconeixement

L03 - Desenvolupament Psicomotor

MI1010 - El Desenvolupament Motriu. Salut i Creixement

Reconeixement

L04 - Història de l'Educació Contemporània

MI1009 - Història de l'Educació (Història)

Reconeixement

L05 - Música

L23 - Didàctica de l'Expressió Musical en l'Educació Infantil

MI1022 - Fonaments i Didàctica de l'Expressió Musical en Educació Infantil

Reconeixement

L06 - Organització del Centre Escolar

L32 - Tècniques Didàctiques i Organitzatives en Educació Infantil

MI1006 - Organització de l'Escola Infantil

Reconeixement

L07 - Pràcticum I

L21 - Pràcticum II

L29 - Pràcticum III

MI1025 - Pràcticum I

Reconeixement

L08 - Psicologia de l'Educació i del Desenvolupament en l'Edat Escolar

MI1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

Reconeixement

L09 - Sociologia de l'Educació

MI1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

Reconeixement

L11 - Anglès I

L25 - Anglès II

MI1016 - Llengua Anglesa

Reconeixement

L13 - Teoria de l'Educació

MI1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

Reconeixement

L14 - Desenvolupament del Pensament Matemàtic i la seua Didàctica

L30 - Didàctica de les Matemàtiques

MI1017 - Desenvolupament del Pensament Matemàtic i la seua Didàctica

Reconeixement

L15 - Didàctica de les Ciències Experimentals en l'Educació Infantil

MI1015 - El Medi Natural en l'Educació Infantil

Reconeixement

L17 - Didàctica del Català I

MI1034 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

Reconeixement

L18 - Didàctica del Català II

MI1034 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

Reconeixement

L19 - Didàctica General

MI1014 - Didàctica General

Reconeixement

L20 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació

MI1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

Reconeixement

L22 - Desenvolupament i Contextos Educatius en Educació Infantil

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

Reconeixement

L24 - Educació per a la Salut

MI1005 - Educació per a la Salut

Reconeixement

L26 - Bases Pedagògiques de l'Educació Especial

MI1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

Reconeixement

L27 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O15 - Intervenció Psicoeducativa en Problemes d'Aprenentatge

MI1020 - Dificultats d'Aprenentatge en l'Educació Infantil

Reconeixement

L27 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O34 - Intervenció Psicoeducativa en Trastorns de Conducta

MI1026 - Trastorns del Desenvolupament (0-6 anys)

Reconeixement

L27 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O35 - Intervenció Primerenca

MI1026 - Trastorns del Desenvolupament (0-6 anys)

Reconeixement

L28 - Literatura Infantil

MI1034 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

Reconeixement
Mestre/a, especialitat d'Educació Musical

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

600 - Educació Física i la seua Didàctica

MI1019 - Fonaments de l'Expressió Corporal; Jocs Motrius en Educació Infantil

Reconeixement

603 - Història de l'Educació Contemporània

MI1009 - Història de l'Educació (Història)

Reconeixement

604 - Llengua i Literatura Espanyoles

MI1002 - Llengua Espanyola

Reconeixement

605 - Llengua Catalana I

P48 - Llengua Catalana II (lliure configuració)

MI1001 - Llengua Catalana I

Reconeixement

605 - Llengua Catalana I

P48 - Llengua Catalana II (lliure configuració)

MI1043 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I

Reconeixement

609 - Psicologia de l'Educació i del Desenvolupament en l'Edat Escolar

MI1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

Reconeixement

610 - Sociologia de l'Educació

MI1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

Reconeixement

610 - Sociologia de l'Educació

MI1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

Reconeixement

614 - Teoria de l'Educació

MI1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

Reconeixement

619 - Didàctica General

MI1014 - Didàctica General

Reconeixement

621 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació

MI1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

Reconeixement

623 - Desenvolupament i Contextos Educatius en Educació Infantil i Primària

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

Reconeixement

623 - Desenvolupament i Contextos Educatius en Educació Infantil i Primària

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

Reconeixement

623 - Desenvolupament i Contextos Educatius en Educació Infantil i Primària

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

Reconeixement

626 - Bases Pedagògiques de l'Educació Especial

MI1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

Reconeixement

627 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O15 - Intervenció Psicoeducativa en Problemes d'Aprenentatge

MI1020 - Dificultats d'Aprenentatge en l'Educació Infantil

Reconeixement

627 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O34 - Intervenció Psicoeducativa en Trastorns de Conducta

MI1026 - Trastorns del Desenvolupament (0-6 anys)

Reconeixement

627 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O35 - Intervenció Primerenca

MI1026 - Trastorns del Desenvolupament (0-6 anys)

Reconeixement

629 - Didàctica del Català I

MI1034 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

Reconeixement

635 - Desenvolupament de l'Expressió Plàstica i la seua Didàctica

O20 - Taller de Tècniques Pictòriques i Gràfiques

O44 - Taller de Recursos Materials en l'Expressió Plàstica

MI1024 - Didàctica de la Percepció i de l'Expressió Plàstica

Reconeixement
Mestre/a, especialitat d'Educació Primària

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

605 - Llengua Catalana I

P48 - Llengua Catalana II (lliure configuració)

MI1001 - Llengua Catalana I

Reconeixement

605 - Llengua Catalana I

P48 - Llengua Catalana II (lliure configuració)

MI1043 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I

Reconeixement

627 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O15 - Intervenció Psicoeducativa en Problemes d'Aprenentatge

MI1020 - Dificultats d'Aprenentatge en l'Educació Infantil

Reconeixement

627 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O34 - Intervenció Psicoeducativa en Trastorns de Conducta

MI1026 - Trastorns del Desenvolupament (0-6 anys)

Reconeixement

627 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O35 - Intervenció Primerenca

MI1026 - Trastorns del Desenvolupament (0-6 anys)

Reconeixement

635 - Desenvolupament de l'Expressió Plàstica i la seua Didàctica

O20 - Taller de Tècniques Pictòriques i Gràfiques

O44 - Taller de Recursos Materials en l'Expressió Plàstica

MI1024 - Didàctica de la Percepció i de l'Expressió Plàstica

Reconeixement

L27 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O15 - Intervenció Psicoeducativa en Problemes d'Aprenentatge

MI1020 - Dificultats d'Aprenentatge en l'Educació Infantil

Reconeixement

L27 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O34 - Intervenció Psicoeducativa en Trastorns de Conducta

MI1026 - Trastorns del Desenvolupament (0-6 anys)

Reconeixement

L27 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O35 - Intervenció Primerenca

MI1026 - Trastorns del Desenvolupament (0-6 anys)

Reconeixement

M05 - Llengua Catalana I

P48 - Llengua Catalana II (lliure configuració)

MI1001 - Llengua Catalana I

Reconeixement

M05 - Llengua Catalana I

P48 - Llengua Catalana II (lliure configuració)

MI1043 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I

Reconeixement

M25 - Expressió i Comunicació Corporal

O39 - Les Activitats Recreatives i en la Natura

MI1027 - Recursos en Educació Física

Reconeixement

M28 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O15 - Intervenció Psicoeducativa en Problemes d'Aprenentatge

MI1020 - Dificultats d'Aprenentatge en l'Educació Infantil

Reconeixement

M28 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O34 - Intervenció Psicoeducativa en Trastorns de Conducta

MI1026 - Trastorns del Desenvolupament (0-6 anys)

Reconeixement

M28 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O35 - Intervenció Primerenca

MI1026 - Trastorns del Desenvolupament (0-6 anys)

Reconeixement

O08 - Religió i Cultura

O10 - El Missatge Cristià: Cristologia

O40 - Pedagogia i Didàctica de la Religió

MI1031 - Teologia i Pedagogia de la Religió Catòlica

Reconeixement

O15 - Intervenció Psicoeducativa en Problemes d'Aprenentatge

P34 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

MI1020 - Dificultats d'Aprenentatge en l'Educació Infantil

Reconeixement

O22 - Didàctica de la Literatura Infantil i Juvenil

MI1034 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

Reconeixement

O34 - Intervenció Psicoeducativa en Trastorns de Conducta

P34 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

MI1026 - Trastorns del Desenvolupament (0-6 anys)

Reconeixement

O35 - Intervenció Primerenca

P34 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

MI1026 - Trastorns del Desenvolupament (0-6 anys)

Reconeixement

O43 - Taller de Matemàtiques

MI1037 - Taller de Matemàtiques

Reconeixement

O45 - Taller de Tècniques Tridimensionals

MI1036 - Didàctica de Modelatge i Construcció

Reconeixement

O47 - Tècniques Experimentals de Laboratori

MI1029 - El Laboratori Escolar en Ciències

Reconeixement

P02 - Educació Física i la seua Didàctica

MI1019 - Fonaments de l'Expressió Corporal; Jocs Motrius en Educació Infantil

Reconeixement

P04 - Història de l'Educació Contemporània

MI1009 - Història de l'Educació (Història)

Reconeixement

P07 - Organització Escolar

MI1006 - Organització de l'Escola Infantil

Reconeixement

P09 - Psicologia de l'Educació i del Desenvolupament en l'Edat Escolar

MI1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

Reconeixement

P10 - Sociologia de l'Educació

MI1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

Reconeixement

P13 - Llengua Catalana I

P14 - Llengua Catalana II

MI1001 - Llengua Catalana I

Reconeixement

P13 - Llengua Catalana I

P48 - Llengua Catalana II (lliure configuració)

MI1001 - Llengua Catalana I

Reconeixement

P13 - Llengua Catalana I

P14 - Llengua Catalana II

MI1043 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I

Reconeixement

P13 - Llengua Catalana I

P48 - Llengua Catalana II (lliure configuració)

MI1043 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I

Reconeixement

P14 - Llengua Catalana II

P47 - Llengua Catalana I (lliure configuració)

MI1001 - Llengua Catalana I

Reconeixement

P15 - Teoria de l'Educació

MI1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

Reconeixement

P22 - Didàctica General

MI1014 - Didàctica General

Reconeixement

P24 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació

MI1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

Reconeixement

P27 - Didàctica del Català I

MI1034 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

Reconeixement

P31 - Llengua Catalana III

MI1028 - Llengua Catalana II

Reconeixement

P33 - Bases Pedagògiques de l'Educació Especial

MI1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

Reconeixement

P43 - Literatura Catalana I

P44 - Literatura Catalana II

MI1038 - Literatura Catalana

Reconeixement

P47 - Llengua Catalana I (lliure configuració)

P48 - Llengua Catalana II (lliure configuració)

MI1001 - Llengua Catalana I

Reconeixement