Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1045 - Estratègies d'Anàlisi i Producció de Textos Catalans

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració i/o exposició de treballs

20%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

   
   
   

L’avaluació serà final i global, d’acord amb les següents condicions:

a) Per a aprovar l'assignatura s'ha d’aprovar (5 o més, de 0 a 10) l’examen i el treball elaborat.

b) Del treball, se'n valora també l'exposició i els aspectes pedagògics. Si l’alumne/a no supera l’examen a la primera convocatòria o no es presenta, se li conservarà la nota del treball únicament per a la segona convocatòria (juny-juliol). A l’inrevés si allò que no supera és el treball elaborat.

  Els errors ortogràfics seran avaluats d'acord amb els criteris presents a l'AV de l'assignatura.