Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1036 - Didàctica de Modelatge i Construcció

Curs 4 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DDUJI63 - Adquirir conceptes en aspectes visuals i tàctils.

DDUJI64 - Adquirir destreses en la manipulació de materials i eines.

DDUJI65 - Adquirir habilitats en l’organització espacial.

DDUJI66 - Adquirir sensibilitat sobre la forma en volum.

DDUJI67 - Aprendre a organitzar activitats escultòriques individuals i col·lectives.

DDUJI68 - Potenciar la imaginació i l’originalitat en les experiències de construcció.

DDUJI69 - Saber apreciar la relació entre el que construeix i la realitat vivencial.

DDUJI70 - Valorar el joc amb materials variats.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge